Pomagamy Rodzinom rozwinąć skrzydła

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.

Wtorkowe wakacyjne Harce z malcem gr. 10.00

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin w relacji  DZIECKO – OPIEKUN z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji pobudzające wszechstronny rozwój dziecka.

Czas trwania: 2 h  

Zapis na jedne zajęcia w tygodniu – zapisy będą uruchamiane z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli planujecie Państwo uczestniczyć w zajęciach z więcej niż jednym dzieckiem, prosimy o oddzielne zgłoszenia na każde dziecko – dzięki temu wiemy, ile materiałów mamy przygotować. 

Czas trwania: 2h (w tym zabawa dowolna, tematyczne zabawy prowadzone, przerwa na wspólny posiłek, czytanie, praca plastyczna lub zabawy sensoryczne)

Wiek: 1,5-5 lat

Terminy:

I tydzień: 2 lipca 2024 WTOREK godz. 10.00-12.00, 2 lipca 2024 WTOREK godz. 16.30-18.30, 3 lipca 2024 ŚRODA godz. 10.00-12.00

2 tydzień: 10 lipca 2024 ŚRODA godz. 10.00-12.00, 10 lipca 2024 ŚRODA godz. 16.30-18.30, 11 lipca 2024 CZWARTEK godz. 10.00-12.00

3 tydzień: 16 lipca 2024 WTOREK godz. 10.00-12.00, 16 lipca 2024 WTOREK godz. 16.30-18.30, 17 lipca 2024 ŚRODA godz. 10.00-12.00

4 tydzień: 23 lipca 2024 WTOREK godz. 10.00-12.00, 23 lipca 2024 WTOREK godz. 16.30-18.30, 24 lipca 2024 ŚRODA godz. 10.00-12.00

5 tydzień: 30 lipca 2024 WTOREK godz. 10.00-12.00, 30 lipca 2024 WTOREK godz. 16.30-18.30, 31 lipca 2024 ŚRODA godz. 10.00-12.00

Pierwszeństwo zapisu dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego i Mieszkaniowego. Zajęcia bezpłatne, dofinansowane przez m.st. Warszawę, realizowane w ramach projektu „Ta Szansa dla Rodzin BIS”

Wiek: 1,5-5 lat
Osoba prowadząca: Ewa Wasikowska/Aleksandra Rutkowska/Agnieszka Skłodowska

Zajęcia w Klubiku dla Rodzin 0-6 mają na celu wszechstronny rozwój dziecka (poznawczy, emocjonalno-społeczny) oraz wzmacnianie więzi i relacji rodzic-dziecko. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć  (w tym większa część zajęć struktura oraz konieczna zabawa swobodna na wstępie i końcu zajęć).

Dzieci w przyjaznej atmosferze uczą się bycia w grupie rówieśników oraz rozwijania i nabywania nowych umiejętności praktycznych i społecznych potrzebnych do życia. Na zajęciach wykorzystywane są elementy zajęć muzycznych, plastycznych, artystycznych, sensorycznych i relaksacyjnych, z wykorzystaniem różnych metod pracy, w tym metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału  w zajęciach.

Rodzice mają również okazję do modelowania swoich postaw przez obserwację stylu podejścia do dziecka osoby prowadzącej, nawiązywania z nim kontaktu oraz sposobów  na  spędzanie czasu ze swoim dzieckiem. Prowadzący zajęcia szczególnie uwrażliwieni są na szanowanie indywidualnych potrzeb dzieci, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także na dziecięce zachowania agresywne. W delikatny sposób starają się oni uwrażliwiać na nie również dorosłych. Praca na zasobach dziecka, na jego potencjale, wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyszukiwanie mocnych stron rodziny sprzyja procesowi jej „rozwoju”. Zajęcia w Klubikach odbywają się regularnie w stałych grupach i o stałych porach (z krótką przerwą w okresie wakacji).

Zabawa swobodna (ok. 30 min)

dzieci mają możliwość zapoznania się z salą, innymi uczestnikami, pobawienia się zabawkami, które ich zaciekawiły.

Zajęcia zorganizowane (ok. 30 min)

powitanie w kręgu, zabawy ogólnorozwojowe – muzyczne, ruchowe, manipulacyjne, sensoryczne.

Wspólny posiłek + zabawa swobodna (ok. 20 min)

czas na odpoczynek i wspólne jedzenie przy stoliku. (Wspólne posiłki przy stole
są ważne w kształtowaniu samodzielności i wykształceniu dobrych nawyków jedzeniowych, przestrzegania zasad wspólnego spożywania posiłków).

Podczas przerwy można skorzystać z kuchni – podgrzać posiłek dla dziecka, zrobić kawę lub herbatę.

Praca plastyczna (ok. 20 min)

będziemy przyklejać, rysować, lepić, malować, ozdabiać i tworzyć. Rodzice wspierają dzieci w samodzielnym wykonaniu pracy.
Liczy się trud i zabawa podczas tworzenia a nie efekt końcowy.

Zabawa swobodna (ok. 20 min)

Wspólne porządkowanie sali i pożegnanie w kręgu

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE POTRZEBUJEMY OD WAS:

 • Punktualności
  wtedy dzieci wiedzą co je czeka i czują się wraz z Tobą bezpiecznie
 • Skupienia podczas zajęć
  głośne rozmowy pomiędzy uczestnikami rozpraszają prowadzącego a przede wszystkim dzieci
 • Przestrzegania i dostosowania się do planu ramowego zajęć
  uczmy dzieci przestrzegania zasad na zajęciach i sami ich przestrzegajmy (jest odpowiedni czas na zabawę, sprzątanie, zajęcia i posiłek przy stoliku)
 • Aktywności i zaangażowania
  Wy również macie wpływ na to jak będą wyglądały zajęcia
 • Dostrojenia do potrzeb dziecka i prowadzącego
  obserwujcie swoje dziecko, jeżeli potrzebuje więcej czasu na oswojenie się z nowym miejscem, zajęciami, osobą prowadzącą i innymi dziećmi pozwólmy mu na to 
 • Koncentracji na relacji ze swoim dzieckiem
  pozwólcie dzieciom na ich własną aktywność, w której możemy je wspierać (nie róbmy niczego za dzieci), zachęcajmy dzieci do zabawy (nie zmuszajmy ich), doceniajmy ich trud, bądźmy przy nich blisko i podążajmy za nimi 
 • Abyście nie oczekiwali za wiele od swoich maluchów (np. tego że będą w zaplanowany sposób uczestniczyć w proponowanych zajęciach)
  dajcie im czas na przyzwyczajenie się i poznanie zajęć, będziemy je wspólnie zachęcać do zabawy. Starajcie się nie krytykować dzieci, a jedynie wzmacniać ich pozytywne zachowania
 • Aby w momentach trudnych (np. oznaki zmęczenia, złość, płacz) odpocząć i wyciszyć się poza salą
  takie emocje są bardzo ważne i potrzebne. My jako dorośli powinniśmy uczyć dzieci akceptowania i radzenia sobie z nimi
 • Zwracania uwagi na sytuacje niebezpieczne, reagowania w sytuacjach konfliktowych, przeszkadzających w zajęciach
  o bezpieczeństwo swojego dziecka dbasz Ty, o bezpieczeństwo wszystkich dzieci dbamy razem
 • Dbania o porządek
  pamiętajcie, dzieci uczą się przez naśladowanie. Jest czas na przyjemności ale i na obowiązki. Ostatnie minuty zajęć przeznaczone są na wspólne porządkowanie sali i sprzątanie po zabawie plastycznej. Podczas zajęć dostępna jest również kuchnia z której można korzystać – podgrzać posiłek dla dziecka, zrobić kawę, herbatę – prosimy o zmywanie po sobie naczyń

Odrobiny humoru i przyjaznego nastawienia do siebie i innych 🙂

Zapisy
Link do formularza
Data wydarzenia
23/07/2024 10:00
Wiek uczestników
1.5 lat do 4
Cena
0 zł
Współfinansowane przez:
Skip to content