WY-gry-WAM Targówek on-line

Partnerstwo na Targówku zaprasza do udziału w grze miejskiej pt. „WY-GRY-WAM Targówek” wszystkich mieszkańców Warszawy od 19 do 27 grudnia br. 🙂
Gra przybliża historię i dziedzictwo kulturowe dzielnicy oraz promuje Partnerstwo na Targówku. 

Gra  miejska pt. „WY-GRY-WAM Targówek” jest dostępna w dwóch wersjach:

1.Geolokacyjnej gry miejskiej udostępnionej przez aplikację Geogames, w której gracz/drużyna fizycznie przemieszcza się w przestrzeni miejskiej wykonując zadania udostępnione w aplikacji dostępnej na stronie: www. geogames.pl/play lub kodu QR znajdującego się na załączonym plakacie. W trakcie gry uczestnicy poruszają się pieszo lub dowolnym środkiem transportu. Gra rozpoczyna się w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Teofila Piecyka i Deszczowej.

2.Internetowej gry stacjonarna, w której gracz/drużyna wykonują zadania udostępnione na stronie http://www.geogames.pl/play

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Regulamin Gry Miejskiej On Line Wy Gry Wam.

Partnerstwo na Targówku to koalicja przedstawicieli podmiotów z różnych sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, która zawiązała się dla realizacji lokalnych działań na rzecz wspólnych celów – poprawy jakości życia lokalnej społeczności, wzmocnienia lokalnych wspólnot, wzajemnego wsparcia, rozwoju, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Partnerstwo na Targówku podejmuje  wspólne przedsięwzięcia angażujące i aktywizujące partnerów działających na terenach objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, m.in. spotkania sieciujące, szkolenia i warsztaty, wsparcie działań promocyjnych i statutowych wszystkich Partnerów.

Różnorodność podmiotów działających w partnerstwie przynosi wiele korzyści  zarówno dla mieszkańców jak i samych organizacji. Partnerstwo dla Targówka to przykład współpracy, która umożliwia wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Zapewnia lepszą koordynację działań na obszarach wymagających interwencji jakim są podobszary Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego.


syrenka

Realizacja Gry możliwa dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl