Praktyka

praktyki

Praktykę można odbyć u dowolnego pracodawcy (w firmie, organizacji, instytucji), po wyrażeniu przez nią zgody. Służy zdobyciu doświadczenia w jakimś obszarze, branży. Zasadniczą różnicą jest brak konieczności wyznaczenia zakresu obowiązków, co jest charakterystyczne dla określonego stanowiska pracy.

Cechy praktyki:

  • Praktykę może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum, a w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma skończonych 30 lat.
  • Jest najczęściej bezpłatna (praktykant zwykle nie otrzymuje wynagrodzenia).
  • Może trwać maksymalnie 3 miesiące.
  • Odbywa się ją na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenie) pomiędzy praktykantem a pracodawcą, bez udziału urzędu pracy.
  • Łatwiej się dostać na nią (często pomaga szkoła/uczelnia) niż na staż.
Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl