Darowizny

darowizna

Jesteśmy tu by pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.
By móc to robić, potrzebujemy wsparcia.

Nasze stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Oznacza to, iż nie osiągamy żadnego zysku, a każda wypracowana przez nas złotówka wraca do odbiorców naszych działań w postaci organizowanych przez nas warsztatów, zajęć, spotkań czy szkoleń. Funkcjonujemy głównie dzięki dofinansowaniu uzyskiwanemu z m.st. Warszawy. Jednak nierzadko dofinansowanie to nie zapewnia oferowanego przez nas standardu zajęć. Bardzo nam zależy na utrzymaniu takiego poziomu realizacji, który zapewni Państwu optymalną pomoc.

Nasze Stowarzyszenie działa w swerze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota otrzymanej darowizny zostanie w całości przeznaczona na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, którą jest:

Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz innym dorosłym a zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych marginalizacją społeczną, oraz poszkodowanych w wypadkach losowych  i komunikacyjnych, poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, terapii, sportu,  promocji i ochrony zdrowia, opieki i pracy socjalnej, ochrony środowiska i ekologii, a także wspieranie środowisk edukacyjnych, wychowawczych, akademickich, wolontariuszy, studentów oraz profesjonalistów pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

Jeżeli wierzysz w to co robimy, uważasz, że jest to ważne i pożyteczne, lub po prostu Ty lub Twoi najbliżsi mieliście już możliwość skorzystania z naszej oferty i chciałbyś umożliwić to innym –  ogromnie prosimy o przekazanie nam dowolnej wysokości „cegiełki” w postaci darowizny na cele statutowe stowarzyszenia (przelewem – dane poniżej, lub w formie gotówki bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia).

Dane do przelewu:

BNP Paribas: 33 1750 0012 0000 0000 3359 0512
Tytułem (bardzo ważne): darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia

Kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu). więcej: http://poradnik.ngo.pl/darowizny

Nasi darczyńcy raz na kwartał biorą udział w losowaniu nagrody. Jest nią uczestnictwo w jednych, realizowanych przez nas zajęciach, dopasowane do potrzeb zwycięzcy.

 

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl