Pewny? Na 100%!

Projekt “Pewny? Na 100%!” stanowi rozbudowaną, popartą wnioskami z ewaluacji, kontynuację projektu “Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, realizowanego w 2017 roku przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek, dedykowany młodzieży Szkół Podstawowych. Projekt “Pewny? Na 100%!” zakłada podniesienie jakości nauczania, stworzenie lepszych warunków nauki dla uczniów oraz uczniów szczególnie uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie klas VII-VIII).

Nasza kompleksowa oferta wsparcia emocjonalno-społecznego oraz merytorycznego obejmuje następujący program:

  • wzmocnienie kompetencji społecznych
  • wzmocnienie kompetencji liderskich
  • specjalistyczne korepetycje dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • wsparcie tutora dla uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • warsztaty teambuildingowe
  • uczenie się komunikacji NVC – komunikacji bez przemocy
  • warsztaty poprawiające poziom komunikacji i współpracy w klasach
  • warsztaty rozwijające pasje
  • realizacja miniprojektów młodzieżowych

Miejscami realizacji projektu są: Szkoły Podstawowe oraz Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek przy ulicy Radzymińskiej 111a/113.


syrenka

Realizacja zajęć możliwa dzięki dofinansowaniu m.st.Warszawy.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl