Doradztwo Zawodowe

Spotkania z doradcą zawodowym
Spotkanie z doradcą zawodowym jest formą wsparcia ucznia w świadomym i komfortowym podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Konsultacje z doradcą pozwolą:

  • rozbudzić marzenia
  • zbudować motywację
  • nakreślić kierunek dalszego kształcenia
  • ułożyć plan

Metody pracy: wywiad, rozmowa doradcza, ćwiczenia z zakresu job-coachingu, kwestionariusze oraz testy z zakresu doradztwa zawodowego.

Co zyskujesz?
Efektem spotkań z doradcą będzie określenie preferencji zawodowych, zainteresowań, cech osobowości i wartości młodego człowieka.

Czas trwania: 1h
Wiek: 15 – 19 lat

Osoba prowadząca: Barbara Kondraciuk


syrenka

Print

Projekt realizowany z ramienia “Stowarzyszenia dla Rodzin”  dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

 

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl