Mam tę Moc

Warsztaty arteterapeutyczne, podczas których będziemy twórczo pracować z własnymi emocjami.
Zajęcia obejmować będą: -pogłębioną pracę dot. rozumienia siebie i swoich emocji, -ćwiczenie twórczego podejścia do trudności, -poznanie technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem, -wzmacnianie płynącego z wewnątrz poczucia bezpieczeństwa, -praca dramowa dotycząca aktualnych trudności, z którymi mierzą się uczestnicy, -pogłębiona praca nad rozpoznawaniem swoich zasobów i mocnych stron, -wzmacnianie samoświadomości i płynącej z niej pewności siebie, – w zależności od potrzeb: terapia przez sztuki wizualne, teatr, przez ruch, dramę, elementy terapii tańcem, biblioterapii i muzykoterapii.
 
Kiedy i dla kogo?
Cykl zajęć odbędzie się w 5 niedziel: 9, 16 i 23 października oraz 13 i 20 listopada 2022
GRUPA I: 10:00-12:00 dla uczniów w wieku 7-10 lat
GRUPA II: 12:00-14:00 dla uczniów w wieku 11-14 lat
Możliwość sesji indywidualnych w godz. 14:00-16:00
 
Gdzie?
TA SZANSA, ul. Radzymińska 111a/113
 
Udział bezpłatny, dzięki finansowaniu w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 
Serdecznie zapraszamy!

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl