SzansoPrzedszkole

 

Zajęcia adaptacyjne ogólnorozwojowe dla dzieci 

Liczba uczestników: do 8 dzieci

Czas trwania: 3h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu).

GRUPA I piątek (dla dzieci 2 - 4 lata) godz. 10.00-13.00 - zajęcia nieodpłatne realizowane w ramach projektu Ta Rodzinka współfinansowanego przez m. st. Warszawa.  

GRUPA II czwartek (dla dzieci 2,5 - 4 lata) godz. 10.00-13.00 - zajęcia realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, koszt, 90 zł za spotkanie, płatne w ratach miesięcznych

Kliknij, żeby się zapisać

SzansoPrzedszkole to zajęcia rozwijające małą i dużą motorykę, usamodzielniające, pobudzające zmysły i wyobraźnię a przede wszystkim dające szansę na długofalowe przygotowanie dziecka (i rodziców też) do wkroczenia w przedszkolne życie.

Dzieci w przyjaznym i bezpiecznym miejscu mają możliwość nauki komunikowania własnych potrzeb, umiejętności nazwania i wyrażenia emocji, ćwiczenia samodzielności podczas jedzenia, czynności higienicznych i innych. Kreatywne spotkania pomogą pobudzić wszechstronny rozwój dziecka i wykształcić pozytywne interakcje z grupą rówieśników.

Metoda trzech stopni:

Pierwsze 2 spotkania: na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników.

Kolejne 2 spotkania: rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem prowadzącej.

Po 4 spotkaniach: dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl