Dzieci 0-6 lat

W naszym Stowarzyszeniu działa warszawski Klub dla Rodzin, w ramach którego prowadzimy wiele zajęć regularnych, incydentalnych oraz przestrzeń otwartą dla dzieci w wieku 0-6 oraz ich rodziców. Poniżej zapoznacie się zarówno z naszą ofertą nieodpłatną (dofinansowaną ze środków m.st. Warszawy), jak i zajęciami płatnymi. Przy każdych zajęciach podana jest informacja, dla jakiej grupy wiekowej są przeznaczone.

Zajęcia cotygodniowe:


Harce z malcem

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin w relacji  DZIECKO – OPIEKUN z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji pobudzające wszechstronny rozwój dziecka i uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

START: 10.09.2019 i 11.09.2019
Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 1,5-3 lata
Terminy: 
GRUPA I wtorki 9:00-10:30
GRUPA II wtorki 10:30-12:00
GRUPA III wtorki 16:30-18:00
GRUPA IV środy 10:30-12:00
Osoba prowadząca: Karolina Mika

czytaj więcej

Grupa Zabawowa

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do 1,5 r z rodzicem nastawione na pobudzanie rozwoju mowy, stymulacje zmysłów i budowanie czytelnej komunikacji z dzieckiem.

START: 11.09.2019
Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 0-1,5 lat
Terminy: środy I GRUPA 14:30-15-15
II GRUPA 15:15-16:00
Osoba prowadząca: Karolina Mika

czytaj więcej

 


SzansoGadanki

Zajęcia logopedyczno psychoedukacyjne nastawione na wspieranie rozwoju mowy dziecka i uczestniczących w tym zmysłów oraz szeroko pojętą komunikację, zarówno pomiędzy dziećmi jak i w relacji rodzic-dziecko.

START: 11.09.2019
Czas trwania: 1 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek:1,5 – 3 lata
Terminy: czwartki 10:30-11:30
Zajęcia odpłatne: 150 zł/m-sc
Osoba prowadząca: Iga Płocińska

 

czytaj więcej

 


Gordonki

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 3 miesięcy do 3 lat. Na zajęciach wykorzystujemy wrodzonych zdolności muzycznych, z którymi każde dziecko przychodzi na świat, poznajemy dźwięki, melodie i rytmy, dużo śpiewamy i naśladujemy.

START: 3.02.2020
Czas trwania
: 40 min
Wiek: 3 msc – 3 lata
Terminy:
I GRUPA poniedziałki 11:00-11:40
II GRUPA poniedziałki 11:50-12:30
III GRUPA czwartki 16:00-16:40
Osoba prowadząca: Piotr Łukasik

czytaj więcej

 


Moc wyobraźni

Zajęcia terapeutyczne z elementami arteterapii, mające na celu wzmocnienie dzieci nieśmiałych, z trudnościami w wyrażaniu siebie i swoich emocji, oparte na stałej strukturze i elementach pracy twórczej. Zajęcia zawierają elementy relaksacji, działania ruchowe, dramowe i plastyczne.

Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek:4-6 lat
Terminy: piątki 15:30-17:00 i 17:00-18:30
Osoba prowadząca: Ewa Kurzawa

czytaj więcej

 


Treningi Umiejętności Społecznych

Zajęcia w małej grupie rówieśniczej której celem jest zdobywanie umiejętności społecznych. Na zajęciach uczestnicy ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami.
Wiek:
Terminy: 

czytaj więcej

 


Bałaganki

Zajęcia mające na celu wspierać m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę. Na zajęciach będziemy sypać, mieszać, lać, lepić, malować, przesypywać, zgniatać, smakować, wąchać, a przede wszystkim kreatywnie się brudzić!

START:
Czas trwania: 1 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 1-6 lat
Terminy: ZAJĘCIA NIE ODBYWAJĄ SIĘ W CHWILI OBECNEJ
Koszt: 120 zł za miesiąc
Osoba prowadzącaKarolina Mika

czytaj więcej

 


Czas dla Mam

Grupa rozwojowa dla Mam dzieci do 3r.ż. – zapraszamy z maluszkiem do 1 r.ż
Cotygodniowe spotkania w stałej, zamkniętej grupie

START: 31.10.2019
Czas trwania: 1,5 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Terminy: czwartki 11:30-13:00
Zajęcia odpłatne: 150 zł/m-sc
Osoba prowadząca: Iga Płocińska

czytaj więcej

 


Angielski 1,5-3

Zajęcia służące oswajaniu dzieci z językiem angielskim poprzez zabawy, piosenki, działania plastyczne. Poprze uruchomienie wszystkich zmysłów dzieci będą zapoznawały się z nowym językiem w przyjazny i efektywny sposób.

START:
Czas trwania: 1 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 1,5-3 lata
Terminy: ZAJĘCIA NIE ODBYWAJĄ SIĘ W CHWILI OBECNEJ 
Zajęcia odpłatne: 150 zł/m-sc
Osoba prowadząca: Ewa Kurzawa

czytaj więcej

 


Angielski 4-6

Zajęcia służące oswajaniu dzieci z językiem angielskim poprzez zabawy, piosenki, działania plastyczne. Poprze uruchomienie wszystkich zmysłów dzieci będą zapoznawały się z nowym językiem w przyjazny i efektywny sposób.

START: 07.10.2019
Czas trwania: 1 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
Wiek: 4-6 lat
Terminy: pon: 15:45-16:45, 16:45-17:45 i  17:45-18:45
wt: 15:45-16:45 i 16:45-17:45
Zajęcia odpłatne: 150 zł/m-sc
Osoba prowadząca: Ewa Kurzawa

czytaj więcej

 


SzansoPrzedszkole

Zajęcia adaptacyjne ogólnorozwojowe, rozwijające małą i dużą motorykę, usamodzielniające, pobudzające zmysły i wyobraźnię a przede wszystkim dające szansę na długofalowe przygotowanie dziecka do wkroczenia w przedszkolne życie.

START: 24 i 25.10.2019
Czas trwania: 3 h (zajęcia cykliczne, 1 raz w tygodniu)
GRUPA I czwartek godz. 10:00-13:00
GRUPA II piątek godz. 09:00-12:00
Wiek: 2-3,5 lat
Liczba uczestników: do 8 dzieci
Zajęcia odpłatne: 180 zł/m-sc
Osoba prowadząca: Karolina Mika

czytaj więcej

Przestrzeń otwarta:

Kawiarenka „Czas dla Nas”

Kawiarenka dla dzieci wraz z opiekunami ma charakter spotkań otwartych. Jest to „Czas dla Nas”, czyli czas na zabawę swobodną i rozmowy przy kawie i herbacie.

START: 10.09.2019 i 11.09.2019
Czas trwania: 2h 
Wiek: 0-6 lat
Terminy: wtorki 12:00-14:00
środy: 12:00-14:00

czytaj więcej

 


Zajęcia incydentalne:

Zdrowy Maluch

Warsztaty edukacyjne, kulinarne skierowane do rodzin z małymi dziećmi realizowane w cyklach tematycznych.

Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościach

czytaj więcej
 


Warsztaty Godzinki dla Rodzinki

„Godzinki dla Rodzinki” to warsztaty twórcze- rodzinne, aktywizujące rodziny do tworzenia czegoś razem, wspólnego gospodarowania czasem wolnym

Wiek: 0-6 lat
Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościach

czytaj więcej

 


 

Kreatywna Kuchnia

Zajęcia edukacyjno-kulinarne dla rodziców i dzieci w wieku 0-6, będące połączeniem warsztatów, zabawy kulinarnej w kuchni oraz wykładu.

Wiek: 0-6  lat
Terminy: publikowane na bieżąco w aktualnościach

czytaj więcej

Zajęcia w placówkach:

Ja i Moje Emocje

Zajęcia dla dzieci w placówkach przedszkolnych, mające na celu naukę wyrażania i nazywania emocji, głównie tych trudnych, umiejętności wyciszania się i uspokojenia. Ich celem jest wypracowanie wspólnie z grupą dzieci i nauczycielem metod radzenia sobie z emocjami.

czytaj więcej

 

 

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl