ARTETERAPIA

Ewa Kurzawa tel. 739 045 551, koszt sesji indywidualnej 125 zł (60 min.)

Arteterapia

to forma oddziaływania terapeutycznego, w której wykorzystuje się naturalny potencjał twórczy każdego człowieka. Pomaga rozładować stres, napięcie i lęk, rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnościami i kryzysami, pozwala na lepsze zrozumienie i wyrażanie siebie, zwiększa poczucie własnej wartości, dodaje mocy i sprawczości, wspiera harmonijny rozwój.

SESJE INDYWIDUALNE dla dzieci (5-12 lat) i młodzieży (13-19 lat), którzy mierzą się z:

  • trudnościami w radzeniu sobie z emocjami
  • przewlekłym stresem
  • kłopotami w relacjach
  • niską samooceną
  • przedłużającym się zniechęceniem i brakiem motywacji
  • kryzysem emocjonalnym
  • trudnościami z podejmowaniem decyzji

EWA KURZAWA arteterapeutka, trenerka dramy, socjoterapeutka, nauczycielka jogi yin oraz jogi i uważności dla dzieci. Ukończyła Arteterapię na APS w Warszawie, Szkołę Trenerów Dramy DramaWay w Warszawie, pogłębiony kurs socjoterapii i szkolenie certyfikujące Trenerów Umiejętności Społecznych w Fundacji Pomoc Autyzm. W czerwcu 2022 ukończy studia Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa na SWPS. Z “Ta Szansa” współpracuje od 2017 roku: prowadzi warsztaty i zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci, warsztaty wspierające umiejętności emocjonalno-społeczne w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz zajęcia jogi yin.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl