Katarzyna Nejman

Katarzyna Nejman

Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (dawna PWST). Od lat zawiązana z “Tą Szansą”, najpierw jako wolontariusz, a z biegiem czasu animator. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej pasją i czymś w rodzaju misji. Sama pamiętając, ile dały jej w przeszłości zajęcia dodatkowe i możliwość rozwijania pasji czy nawet zarażenia się nią od innych, chce teraz dać to samo uczestnikom warsztatów. Po ukończeniu kursu dramy ma marzenie zająć się prowadzeniem warsztatów aktorskich i tym samym mieć możliwość dzielenia się swoja największą pasją – aktorstwem.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl