Anna Wielgo

Anna Wielgo

Pedagog specjalny, Trener Biznesu i TZA Art. Specjalizuje się w specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych. Nauczyciel akademicki z zakresu nauk pedagogicznych, instruktor sportu i rekreacji ruchowej ze specjalnością sztuki walki i samoobrona. Wykładowca akademicki Terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych MUM.

Uczestniczka i prelegentka licznych kursów, szkoleń z zakresu profilaktyki. Koordynator programów profilaktycznych.
Absolwentka Resocjalizacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie oraz Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Metodologii SET.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl