O nas

domek

Nasza Misja:

Uczymy jak być lepszym rodzicem i wychowawcą. Wspieramy kreatywność i rozwój dzieci. Integrujemy społeczność lokalną.

Nasza Wizja:

Aby wszystkie rodziny na Targówku miały wiedzę i umiejętności, potrzebne by wychowywać szczęśliwe dzieci.


Czym się zajmujemy?

Misją naszego stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka, jego rodziny i najbliższego środowiska wychowawczego. Bliska nam jest edukacja skoncentrowana na rozwiązaniu, praca na potencjale i zasobach. Jesteśmy czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno – wychowawczych oraz społecznych, kierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół a także do środowiska lokalnego. Prowadzimy (dofinansowane ze środków m.st. Warszawy) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, grupy wsparcia dla rodzin, konsultacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, terapie rodzinne, konsultacje psychologiczne i inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska. Ponadto, posiadamy szereg form pomocowych dla lokalnych mieszkańców – w tym osób powyżej 65 roku życia, niepełnosprawnych, osamotnionych.

Kim jesteśmy?

Ta Szansa Warszawa Targówek jest jednym z oddziałów Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej non-profit, powołanej do życia w 1990 r. przez wychowawców z ponad 30 placówek opiekuńczo – wychowawczych z całej Polski. Nasze zainteresowania programowe od ponad 30 lat działalności skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły). Jednym z nadrzędnych celów statutowych naszego Towarzystwa jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom ze środowisk defaworyzowanych.

Obecnie Oddziały Terenowe Towarzystwa „Szansa” działają w 5 miastach Polski ( Bytom, Łódź, Opoczno, Warszawa, Wołomin),  w tym w Warszawie 2 oddziały: Ochota i Targówek. 

Nasz Oddział:

Od 2007 r. prowadzimy cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne na terenie przedszkoli i szkół Targówka z ramienia Oddziału Ochota. W związku z ogromem potrzeb, w celu intensyfikacji działań dla lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy się powołać nowy Oddział Terenowy Warszawa Targówek. Wyodrębnienie to umożliwiło nam skuteczniejsze skoncentrowanie się na licznych potrzebach naszej dzielnicy.

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek został powołany dnia 17 maja 2016 roku. Dzięki szczodrości zaangażowanych w działalność społeczną darczyńców przeprowadziliśmy kapitalny remont  zrujnowanego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, wpisując się tym samym w cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na obszarze kryzysowym Targówka Mieszkaniowego. Cała przestrzeń lokalu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd

 

Zespół

 

 

Zapraszamy do obejrzenia

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl