O nas

domek

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” jest ogólnopolską organizacją pozarządową non-profit powołaną do życia dn. 27 kwietnia 1990 r. przez wychowawców z ponad 30 placówek opiekuńczo – wychowawczych z całej Polski. Nasze zainteresowania programowe od ponad 20 lat działalności skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły). Jednym z nadrzędnych celów statutowych naszego Towarzystwa jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom ze środowisk defaworyzowanych.

Obecnie Oddziały Terenowe Towarzystwa „Szansa” działają już w 5 miastach Polski ( Bytom, Łódź, Opoczno, Warszawa, Wołomin),  w tym w Warszawie 2 oddziały: Ochota po lewej stronie Wisły i Targówek po prawej stronie Wisły. 


Szansa dla Targówka

Do maja 2016r. w Warszawie działał wyłącznie Oddział Terenowy „Szansy” Warszawa – Ochota. Od kilkunastu lat byliśmy z ramienia Ochoty czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno-wychowawczych na terenie Targówka. Od 2007 r. prowadzimy cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne  na terenie przedszkoli i szkół. Od 2015 r. jesteśmy członkami Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym. W związku z ogromem potrzeb, w celu zwiększenia intensyfikacji działań dla lokalnej społeczności, zdecydowaliśmy się powołać nowy Oddział Terenowy Warszawa Targówek. Wyodrębnienie to umożliwiło nam skuteczniejsze skoncentrowanie się na licznych potrzebach naszej dzielnicy.

Czym się zajmujemy?

Misją naszego stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka, jego rodziny i najbliższego środowiska wychowawczego. Bliska nam jest edukacja skoncentrowana na rozwiązaniu, praca na potencjale i zasobach. Jesteśmy czynnie zaangażowani w realizację projektów edukacyjno – wychowawczych oraz społecznych, kierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół a także do środowiska lokalnego. Prowadzimy (dofinansowane ze środków m.st. Warszawy) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, grupy wsparcia dla rodzin, konsultacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, terapie rodzinne, konsultacje psychologiczne i inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska. Ponadto, posiadamy szereg form pomocowych dla lokalnych mieszkańców – w tym osób powyżej 65 roku życia, niepełnosprawnych, osamotnionych.

Nowy Oddział Terenowy “Szansy”

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek został powołany dnia 17 maja 2016 roku. Dzięki szczodrości zaangażowanych w działalność społeczną darczyńców przeprowadziliśmy kapitalny remont  zrujnowanego lokalu przy ul. Radzymińskiej 111a/113, wpisując się tym samym w cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji  na obszarze kryzysowym Targówka Mieszkaniowego. Cała przestrzeń lokalu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zespół

[/su_column]

Zapraszamy do obejrzenia

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl