Masz tę Moc!

2 grupy x 5 warsztatów x 3 godziny

Miejsce: Ta Szansa, ul. Radzymińska 111a/113 (przystanek Gorzykowska, naprzeciwko Lidla)

Terminy – piątki: 17.09, 24.09, 1.10, 8.10, 15.10.2021

I grupa: dla uczniów klas I-IV SP, godz. 15:00-18:00

II grupa: dla uczniów klas V-VIII SP, godz. 18:00-21:00

Kliknij, aby się zapisać.

Prowadzi: Ewa Kurzawa

Startujemy z nowym cyklem warsztatów arteterapeutycznych “Masz tę Moc!” dla uczniów szkół podstawowych. 😉

Edukacja zdalna i izolacja społeczna, a także ciągłe zmiany trybu nauki w dużej większości przypadków wpływają negatywnie na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Proponowane przez nas warsztaty arteterapeutyczne są odpowiedzią na potrzebę wsparcia emocjonalnego tej grupy. Ich celem jest wyposażanie dzieci i młodzież w umiejętności lepszego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Grupowy charakter warsztatów stworzy także możliwość nawiązywania nowych kontaktów i zaktywizuje młodzież do zwiększenia ilości interakcji społecznych.

Warsztaty obejmować będą m.in.:
-pogłębioną pracę dot. rozumienia siebie i swoich emocji,
-ćwiczenie twórczego podejścia do trudności,
-poznanie technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem,
-wzmacnianie płynącego z wewnątrz poczucia bezpieczeństwa,
-poznawanie sposobów na rozładowanie napięcia poprzez działanie twórcze,
-pogłębiona praca z trudnymi emocjami,
-praca dramowa dotycząca aktualnych trudności, z którymi mierzą się uczestnicy -pogłębiona praca nad rozpoznawaniem swoich zasobów i mocnych stron,
-wzmacnianie samoświadomości i płynącej z niej pewności siebie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny dzięki finansowaniu w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl