Grafik wakacyjny

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla rodzin w relacji  DZIECKO – OPIEKUN z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji pobudzające wszechstronny rozwój dziecka i uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Harce z Malcem

Czas trwania: 1,5 h 
Wiek: 1,5-3 lata

Kawiarenka

Czas trwania: 2h

Wiek: 0-6 lat

Miejsce: Ta Szansa, ul. Radzymińska 111a/113

Zajęcia w Klubiku „TA Rodzinka” mają na celu wszechstronny rozwój dziecka (poznawczy, emocjonalno-społeczny) oraz wzmacnianie więzi i relacji rodzic-dziecko. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć  (w tym większa część zajęć struktura oraz konieczna zabawa swobodna na wstępie i końcu zajęć).

Dzieci w przyjaznej atmosferze uczą się bycia w grupie rówieśników oraz rozwijania i nabywania nowych umiejętności praktycznych i społecznych potrzebnych do życia. Na zajęciach wykorzystywane są elementy zajęć muzycznych, plastycznych, artystycznych, sensorycznych i relaksacyjnych, z wykorzystaniem różnych metod pracy, w tym metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału  w zajęciach.

Rodzice mają również okazję do modelowania swoich postaw przez obserwację stylu podejścia do dziecka osoby prowadzącej, nawiązywania z nim kontaktu oraz sposobów  na  spędzanie czasu ze swoim dzieckiem. Prowadzący zajęcia szczególnie uwrażliwieni są na szanowanie indywidualnych potrzeb dzieci, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także na dziecięce zachowania agresywne. W delikatny sposób starają się oni uwrażliwiać na nie również dorosłych. Praca na zasobach dziecka, na jego potencjale, wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyszukiwanie mocnych stron rodziny sprzyja procesowi jej „rozwoju”. Zajęcia w Klubikach odbywają się regularnie w stałych grupach i o stałych porach (z krótką przerwą w okresie wakacji).

 

 

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl