Cykl warsztatów dla rodziców

TEMATYKA WARSZTATÓW

Blok tematyczny I
1. Rekapitulacja treści wprowadzonych na wykładzie wprowadzającym.
2. Różne podziały emocji. Emocje złe i dobre?
3. Oswoić złość. Jak radzić sobie z jednym najtrudniejszych uczuć u siebie i u dzieci.
4. Budowanie uważności w codziennym życiu, jej wpływ na dobrostan oraz budowanie wspierającej rodzinnej atmosfery.
5. Uprzejmość i stanowczość kluczem do świadomej empatii oraz wprowadzania pozytywnej dyscypliny.

Blok tematyczny II
1. Zachowanie dorosłych i dzieci. Metafora góry lodowej.
2. Przekonania, wartości, uczucia, emocje – jakie są między nimi powiązania.
3. Jak spełnione lub niespełnione potrzeby wpływają na emocje.
4. Poznawanie przekonań swoich i dzieci kryjących się za zachowaniem – błędne cele/strategie zachowania.

Blok tematyczny III
1. Czy błędy są w porządku? Uczenie się na błędach i sztuka przepraszania. Doświadczenia indywidualne.
2. Krótkofalowe emocjonalne skutki kary i jej wpływ na długofalowe uczenie się umiejętności społeczno-emocjonalnych.
3. Czym zastąpić karę. Konsekwencje a rozwiązania.
4. Przywiązanie. Jak budować atmosferę sprzyjającą budowaniu zaufania i autentyczności w rodzinie. Jak unikać sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Blok tematyczny IV
1. Poczucie własnej wartości, pewność siebie, samoocena.
2. Jak budować poczucie własnej wartości u siebie i dzieci.
3. Docenianie a chwalenie
4. Zachęcanie a zniechęcenie
5. Wpływ nagród na samopoczucie, poczucie własnej wartości, krótko- i długofalową motywację.

Blok tematyczny V
1. Rekapitulacja przyswojonych treści.
2. Co się sprawdza, co nadal stanowi trudność. Ocena wciąż istniejących potrzeb.
3. Praca nad indywidualnymi przypadkami – Rodzice Pomagają Rodzicom.

Zapraszamy na cykl warsztatów pogłębionych z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców dzieci chodzących do szkoły podstawowej.

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na wzajemnym szacunku, życzliwości i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Dostarcza praktycznych narzędzi i technik, które pozwolą być dobrym i skutecznym rodzicem jednocześnie, a przez to stworzyć dziecku warunki do zdrowego rozwoju.
Uczestnicy warsztatów otrzymują na koniec zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.

Terminy:
(wtorki; spotkania za pośrednictwem platformy Zoom)
16.02.2021 – godz. 18:00-20:15
23.02.2021 – godz. 18:00-20:15
2.03.2021 – godz. 18:00-20:30
9.03.2021 – godz. 18:00-20:30
16.03.2021 – godz. 18:00-20:30

Udział bezpłatny. Warsztaty dofinansowane są ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu “Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę”.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Kliknij, aby się zapisać.

Prowadzą Magdalena Skorupka i Teresa Worobiej.

Serdecznie zapraszamy!


syrenka

Realizacja warsztatów możliwa dzięki dofinansowaniu m.st.Warszawy w ramach projektu „Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę”.

Ta Szansa - Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Targówek
realizacja: estinet.pl